Mga Talata Ukol Sa Isang Lugar

or Paragraphs About A Place

Madalas kong isipin kung ano ang itsura ng Carrille dati. Pinaglumaan na ang mga gamit na ikinubli sa kanyang mga silid; at nagmantsa ang mga bakas ng panahon sa kanyang sahig. Tila marami ng pinagdaanan ang lugar na ito, at naka-ilang palit na rin siya ng anyo. May mga bahaging mukhang simbahan; may mga silid na mukhang dating paaralan. May entablado sa gitna, tree house sa kabila, poso sa isang sulok at isang malalim na swimming pool na hindi ko na inabutang may lamang tubig.

Ngayon, dinadayo ang Carrille ng napakaraming tao tuwing malaki ang alon. Napupuno ng mga surfboard, mahahaba at maiiksi, ang sahig kaya minsan, halos wala ka nang malakaran. Marami ring pumupunta para magmasid, mag-merienda, at patuloy na pag-isipan kung ano ang nakain ng mga surfer na ito, kung kaya linggo-linggo, sila'y palanguy-langoy na nagsisimba at nag-aaral sa dagat.